FREE E-BOOK

CRM - Chìa khóa quản trị khách hàng thành công

Cuốn ebook giúp bạn khám phá công cụ tuyệt vời để quản lý khách hàng và gia tăng doanh số bằng CRM. Hãy điền thông tin vào form dưới đây để nhận Ebook ngay.

Tăng trưởng khách hàng nhờ CRM

Khách hàng - chính là người trả lương cho bạn. Khách hàng cũng chính là dòng máu, nguồn năng lượng nuôi sống doanh nghiệp của bạn. Vậy bạn đang quản lý khách hàng thế nào? Bằng điện thoại, bằng file excel?

Ebook này sẽ là chìa khoá giúp bạn hiểu CRM - phần mềm Quản trị khách hàng quan trọng như thế nào với doanh nghiệp của bạn. Hơn thế, CRM dùng trong vận hành kinh doanh trực tuyến hàng ngày (Marketing - Sales - Service), bạn có thể dễ dàng giao tiếp với khách hàng trong mọi điểm chạm của hành trình. CRM là trung tâm giúp bạn và đội ngũ cùng nhau phát triển.

TẢI EBOOK NGAY

Khách hàng tiêu biểu

© 2021 HUB-JS - ALL RIGHTS RESERVED
37 NGUYEN VAN HUYEN, CAU GIAY, HANOI

POWERED BY  HUB-JS