FREE E-BOOK

Chiến thuật để lựa chọn phần mềm CDP phù hợp

Phương pháp và những cách thức để lựa chọn một phần mềm CDP hỗ trợ tối đa công việc quản lý dữ liệu.

Đánh giá đa chiều - Quyết định nhanh chóng

TẢI EBOOK NGAY

Mô tả quy trình chung trong việc lựa chọn phần mềm:

Xác định mục đích
Đặt ra tiêu chí
Đánh giá nhà cung cấp
Quyết định chọn mua

Khám phá 10 tính năng đột phá của phần mềm CDP:

Dashboard
All users
Companies
Segments
Components

Campaigns
Channels
Points
Stages
Reports

Khách hàng sử dụng

Đối tác kết nối hệ thống

ONESTOP DIGITAL SOLUTION

© 2021 - 2030 All Rights Reserved.Thiết kế bởi Hub-JS.

Chúng tôi tiên phong trong tích hợp dữ liệu dựa trên hành trình khách hàng. Kết hợp giữa các nền tảng công nghệ và tuỳ chỉnh nghiệp vụ vận hành phù hợp với doanh nghiệp bạn!

Đăng ký tư vấn ngay

footer contact icon

LIÊN HỆ 

37 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

082.360.1616

growth@hub-js.com