">

FREE E-BOOK

Chiến thuật để lựa chọn phần mềm CDP phù hợp

Phương pháp và những cách thức để lựa chọn một phần mềm CDP hỗ trợ tối đa công việc quản lý dữ liệu.

Đánh giá đa chiều - Quyết định nhanh chóng

TẢI EBOOK NGAY

Mô tả quy trình chung trong việc lựa chọn phần mềm:

Xác định mục đích
Đặt ra tiêu chí
Đánh giá nhà cung cấp
Quyết định chọn mua

Khám phá 10 tính năng đột phá của phần mềm CDP:

Dashboard
All users
Companies
Segments
Components

Campaigns
Channels
Points
Stages
Reports

Khách hàng tiêu biểu

© 2021 HUB-JS - ALL RIGHTS RESERVED
37 NGUYEN VAN HUYEN, CAU GIAY, HANOI

POWERED BY  HUB-JS